Centrum Informacyjne Politechniki Rzeszowskiej
 
 
Strona główna
Udostępnianie zasobów instytucjom regionalnym
Informacje o projekcie
O RMSK
Cele projektu
Zaangażowane instytucje
Galeria
Kontakt


Strona główna PRz
  Centrum Informacyjne Politechniki Rzeszowskiej 
Centrum Informacyjne Politechniki Rzeszowskiej, powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Działalność Centrum polega na nieodpłatnym udostępnianiu zasobów sprzętowych oraz systemu do zarządzania portalami internetowymi dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej oraz regionalnych instytucji państwowych i samorządowych Podkarpacia. Centrum jest zarządzane przez Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową (CZRMSK).


Projekt budowy Centrum Informacyjnego Politechniki Rzeszowskiej zrealizowany został w ramach Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006:

Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
  Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych